Przetargi, Zamówienia Publiczne Jedlnia-Letnisko

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Jedlnia-Letnisko

Jedlnia-Letnisko: Dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, serwis łącza internetowego, ubezpieczenie oraz świadczenie opieki serwisowej dla zestawów komputerowych i drukarek w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia – LetniskoNumer ogłoszenia: 317864 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Numer ogłoszenia: 348228 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 184393 – 2015 data 14.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bytowski, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów,

Lokalizacja

Gózd: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i innych obiektów zarządzanych przez ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 348226 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Gózd: Świadczenie usługi dostępu do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach trwałości projektu INTERNET w gminie Gózd sz@nsą na lepsze jutroNumer ogłoszenia: 235298 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Pionki: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie PionkiNumer ogłoszenia: 352768 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Radom: Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na ul. Wierzbickiej przy skrzyżowaniu z ul. Gębarzewską w RadomiuNumer ogłoszenia: 24158 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Radom: Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych (leków objętych programem terapeutycznym, ceftazydymu, leków różnych oraz povidone-lodine) dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.Numer ogłoszenia: 23004 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Radom: dostawa ciepła do budynków Starostwa Powiatowego w RadomiuNumer ogłoszenia: 22994 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy

Lokalizacja

Radom: Ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w systemie całodobowym dla potrzeb Radomskiego Szpitala SpecjalistycznegoNumer ogłoszenia: 22974 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Radom: Usługi mycia pojazdów służbowych KWP zs. w Radomiu i w jednostkach jej podległych – nr postępowania 4/16Numer ogłoszenia: 22018 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja