Przetargi, Zamówienia Publiczne Kamionka

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Kamionka

Numer ogłoszenia: 22008 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 17908 – 2016 data 26.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 22010 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22000 – 2016 data 01.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj.

Lokalizacja

Kamionka: dostawa opału dla jednostek organizacyjnych gminy Kamionka oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce w 2016 r.Numer ogłoszenia: 22006 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Kamionka: dostawa opału dla jednostek organizacyjnych gminy Kamionka oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce w 2016 r.Numer ogłoszenia: 10278 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Kamionka: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kamionka z wyłączeniem odpadów zawierających azbest.Numer ogłoszenia: 360862 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Kamionka: Dostawa ok. 300 ton kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji 0/31,5 mm z przeznaczeniem na remont dróg gminnychNumer ogłoszenia: 351306 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340508 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 326494 – 2015 data 01.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie,

Lokalizacja

Kamionka: dostawa opału dla jednostek organizacyjnych gminy Kamionka oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce w 2016 r.Numer ogłoszenia: 340506 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Tarnów Opolski: Zakup żywności dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim. Nr sprawy DDZ.TO. 2420.2.2015Numer ogłoszenia: 342228 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów OpolskiNumer ogłoszenia: 329902 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja