Przetargi, Zamówienia Publiczne Katowice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Katowice

Katowice: dostawy części i podzespołów komputerowychNumer ogłoszenia: 351242 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Katowice: Dostawa do Urzędu Miasta Katowice stacji roboczychNumer ogłoszenia: 349730 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Katowice: wykonanie czynności wynikających z zakresu procedury planistycznej, określonego w art. 17 pkt 6-14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbędnych do uchwalenia 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach: część 1 – w rejonie ulic

Lokalizacja

Katowice: ROPS.PSO.3321.26.2015 – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu ŚląskimNumer ogłoszenia: 348188 – 2015; data

Lokalizacja

Katowice: Dostawa sprzętu fotograficznego nr sprawy: DZP.381.160.2015.DWNumer ogłoszenia: 348192 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Katowice: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000euro na zakup i dostarczenie fantomu wodnego Blue Phantom.Numer ogłoszenia: 346710 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Katowice: Świadczenie usług ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016rNumer ogłoszenia: 346668 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 345422 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331498 – 2015 data 04.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel.

Lokalizacja

Katowice: Wyłonienie biegłych rzeczoznawców majątkowych świadczących usługę wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe, stanowiących podstawę ustalenia odszkodowańNumer ogłoszenia: 345420 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Katowice: opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej w Katowicach oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniemNumer ogłoszenia: 345372 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: