Przetargi, Zamówienia Publiczne Kolbudy

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Kolbudy

Kolbudy: PRZEBUDOWA PIERWSZEGO PIĘTRA W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU NA POTRZEBY JEDNOSTKI OBSŁUGI OŚWIATYNumer ogłoszenia: 235368 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Trąbki Wielkie: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w sieci stacji paliw Wykonawcy do samochodów i maszyn służbowych ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 8364 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Trąbki Wielkie: Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych gminy Trąbki Wielkie o łącznej powierzchni 928 m2..Numer ogłoszenia: 356100 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Trąbki Wielkie: Dostawa paliw płynnych na rok 2016Numer ogłoszenia: 344006 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trąbki Wielkie ,

Lokalizacja

Trąbki Wielkie: Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych na drogach gminnych Gminy Trąbki Wielkie o łącznej powierzchni ok 3 120,00 m2.Numer ogłoszenia: 323220 – 2015; data zamieszczenia: 28.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Trąbki Wielkie: Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ełganowo – Gmina Trąbki WielkieNumer ogłoszenia: 323222 – 2015; data zamieszczenia: 28.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Trąbki Wielkie: Budowa oświetlenia w miejscowości Trąbki Wielkie ul. Gdańska.Numer ogłoszenia: 323214 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Trąbki Wielkie: WZP.ZP.271.15.2015 – Organizacja transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do szkół i placówek kształcenia specjalistycznego wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 – z podziałem na 7 części.Numer ogłoszenia: 323216

Lokalizacja

Trąbki Wielkie: Kompleksowa obsługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów na terenie Gminy Trąbki Wielkie.Numer ogłoszenia: 323218 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Trąbki Wielkie: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w sieci stacji paliw Wykonawcy do samochodów i maszyn służbowych ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 319664 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja