Przetargi, Zamówienia Publiczne Konstancin-Jeziorna

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna: Dostawa drenów do pompy artroskopowej oraz ostrzy do Shevera stawu kolanowego.Numer ogłoszenia: 15754 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Konstancin-Jeziorna: Dostawa wyposażenia do pokoju ergo oraz mebli biurowych postępowanie nr 11/PZP/2016Numer ogłoszenia: 11956 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Konstancin-Jeziorna: Wykonanie zjazdu z ul. Bielawskiej wraz z sięgaczem -zamówienie uzupełniające nr 4 do zadania pod nazwą Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 rokuNumer ogłoszenia: 349762 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015

Lokalizacja

Konstancin-Jeziorna: Budowę chodnika wzdłuż ul. Szkolnej (na odcinku Przeskok-Górna)-zamówienie uzupełniające nr 5 do zadania pod nazwą Remonty nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2015Numer ogłoszenia: 349768 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Konstancin-Jeziorna: Obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych oraz Wydziału Planowania w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2016-2018Numer ogłoszenia: 349654 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Konstancin-Jeziorna: Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów gm. Konstancin-Jeziorna, Zadanie I.Numer ogłoszenia: 346660 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Konstancin-Jeziorna: Wykonanie dojazdu do budynku świetlicy na placu w Piaskach do zadania pod nazwą Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku- zamówienie uzupełniające 3Numer ogłoszenia: 345438 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

Lokalizacja

Konstancin-Jeziorna: Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie działki gminnej (nr ew. 145) w Czernidłach – zamówienie uzupełniające nr 2 do zadania pod nazwą Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2015 roku.

Lokalizacja

Konstancin-Jeziorna: Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 340382 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Konstancin-Jeziorna: Dostawa sprzętu audio, wyposażenia do pokoju ergo, mebli biurowych, mebli do pokoju ergoNumer ogłoszenia: 335454 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: