Przetargi, Zamówienia Publiczne Koszalin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Koszalin

Koszalin: Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych dla Politechniki KoszalińskiejNumer ogłoszenia: 20980 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Koszalin: Dostawa odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie.Numer ogłoszenia: 13744 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Koszalin: Dostawa mebli dla Politechniki KoszalińskiejNumer ogłoszenia: 9208 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Koszalińska , ul. Śniadeckich 2,

Lokalizacja

Koszalin: Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w KoszalinieNumer ogłoszenia: 354134 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Koszalin: Dostawa paliw płynnychNumer ogłoszenia: 352876 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Zachodniopomorskie – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ,

Lokalizacja

Koszalin: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH POJEMNIKÓW DO GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI STAŁYCH WYKONANYCH ZE SPECJALNEGO TWORZYWA SZTUCZNEGO HDPE TYPU MGBNumer ogłoszenia: 352596 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Koszalin: Odbiór i zagospodarowanie poprzez proces przetwarzania i odzysku odpadów o kodzie 191212 (Inne odpady ,w tym zmieszane substancje i przedmioty, z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) z RZOO Sianów przy ul. Łubuszan 80 w

Lokalizacja

Koszalin: Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w KoszalinieNumer ogłoszenia: 346724 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Koszalin: Wykonywanie w lokalach i częściach wspólnych, na terenach zewnętrznych, nieruchomości zarządzanych przez zamawiającego – wg załącznika nr 1 do projektu umowy usług konserwacyjnych w branży sanitarnejNumer ogłoszenia: 340530 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Koszalin: Zakup i dostawa gazu ziemnego zaazotowanego Ls (GZ-35) dla potrzeb Zespołu Szkół nr 11 w KoszalinieNumer ogłoszenia: 338708 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: