Przetargi, Zamówienia Publiczne Kraków

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Kraków

Kraków: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy druków na potrzeby procesu dydaktycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z jednostkami Collegium MedicumNumer ogłoszenia: 18934 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Kraków: Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji, szkolenia i uruchomienia mikroskopu diagnostycznego z modułem konfokalnym oraz motoryzacją stolika do mikroskopu dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/404/2015)Numer ogłoszenia: 18890 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Kraków: Dostawa artykułów ogólnospożywczych oraz wyrobów garmażeryjnychNumer ogłoszenia: 18834 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Kraków: Druk map na potrzeby Krakowskiego Biura FestiwalowegoNumer ogłoszenia: 17972 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Biuro Festiwalowe ,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17974 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 13022 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY DB PATRON sp.z o.o., ul. Grunwaldzka 10, 33-300 Nowy Sącz,

Lokalizacja

Kraków: Zapewnienie usług ubezpieczenia na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w okresie od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2018 roku Część 1 zamówienia Ubezpieczenie mienia, w tym sprzętu elektronicznego Część 2 zamówienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Część 3 zamówienia Ubezpieczenie

Lokalizacja

Kraków: Dostawa wraz z montażem klimatyzatorówNumer ogłoszenia: 17898 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w

Lokalizacja

Kraków: Dostawa urządzenia do kontrolowanego zamrażania komórek w związku z realizacją projektu Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych, Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Nr 141.2711.105.2015.Numer ogłoszenia: 17886 – 2016; data zamieszczenia:

Lokalizacja

Kraków: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCHNumer ogłoszenia: 17872 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17874 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6381 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: