Przetargi, Zamówienia Publiczne Krosno Odrzańskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie: Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych na potrzeby Powiatu KrośnieńskiegoNumer ogłoszenia: 7352 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 7354 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 358638 – 2015 data 30.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556

Lokalizacja

Krosno Odrzańskie: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWY MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH. SPRAWA NR 104/PN/2015.Numer ogłoszenia: 287554 – 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015

Lokalizacja

Krosno Odrzańskie: POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA MATERIAŁÓW I PRZEDMIOTÓW ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH. SPRAWA NR 56/PN/2015.Numer ogłoszenia: 174068 – 2015; data zamieszczenia:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Torzym: Numer sprawy: 2/jednorazowy i drobny sprzęt medyczny/16, Nazwa zadania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznegoNumer ogłoszenia: 23098 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Torzym: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Torzym w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017Numer ogłoszenia: 184752 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Lubsko: Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan wraz z wyposażeniem.Numer ogłoszenia: 16786 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Lubsko: Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w LubskuNumer ogłoszenia: 15780 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Cybinka: Dostawa żywności do stołówki szkolnej i stołówki przedszkolnej Zespołu Szkół w CybinceNumer ogłoszenia: 354108 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Łagów: Przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Łagów: ul. Paderewskiego, Jodłowa, Wrzosowa, Kwiatowa, Wiśniowa, Krótka, Bukowa, Leśna, Modrzewiowa i Podgórna w ramach inwestycji pn. Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w gminie Łagów.Numer ogłoszenia: 289518 – 2015; data zamieszczenia:

Lokalizacja