Przetargi, Zamówienia Publiczne Krzemieniewo

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Krzemieniewo

Krzemieniewo: Instalacja przeciwpożarowa Systemu Alarmu Pożarowego (SAP) oraz instalacja monitoringu wizyjnego CCTV.Numer ogłoszenia: 295602 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Krzywiń: Zespół Szkół w Krzywiniu ul. Strzelecka 13 64-010 Krzywiń woj. wielkopolskie tel/fax 65 5 170 517Numer ogłoszenia: 358702 – 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Gostyń: Zakup gorących pełnych obiadów dowożonych do szkółNumer ogłoszenia: 23136 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w

Lokalizacja

Gostyń: DOSTAWA SPRZĘTU I ODZIEŻY OCHRONNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIUNumer ogłoszenia: 19816 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 16826 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11964 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., ul.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 16828 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 352316 – 2015 data 23.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj.

Lokalizacja

Leszno: Dostawa rolby – maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiskaNumer ogłoszenia: 16824 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski

Lokalizacja

Leszno: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lesznie, przy ul. Bohaterów WesterplatteNumer ogłoszenia: 8332 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Leszno: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 64-100 Leszno woj. wielkopolskie tel. 65 529 58 47 fax 65 529 96 12Numer ogłoszenia: 338736 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Leszno: Świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz zapewnienie serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 120 beneficjentów końcowych w ramach trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion na obszarze Miasta LesznaNumer ogłoszenia: 321324 – 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja