Przetargi, Zamówienia Publiczne kujawsko-pomorskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne kujawsko-pomorskie

Sadki: Przetarg nieograniczony na dostawę lekkiego oleju opałowego do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im.W.Witosa w SamostrzeluNumer ogłoszenia: 21950 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21952 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 99113 – 2015 data 03.07.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21954 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9639 – 2016 data 27.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie,

Lokalizacja

Izbica Kujawska: Wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej, instalacji c.o. i c.w. w bud A i B zlokalizowanych na działce nr ew. 1/2 w mieście Izbica Kujawska przy ul. Sportowej.Numer ogłoszenia: 21936 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Żnin: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w ŻninieNumer ogłoszenia: 21912 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i akcesoriów laboratoryjnychNumer ogłoszenia: 21878 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Dobrcz: Dostawa piasku naturalnego kopanego w związku z rozbudową Szkoły Podstawowej w KozielcuNumer ogłoszenia: 10725 – 2016; data zamieszczenia: 31.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Toruń: Przeglądy roczne, konserwacja oraz obsługa serwisowa 831 szt. indywidualnych dwufunkcyjnych kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych i usługowych stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.Numer ogłoszenia: 21008 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

Lokalizacja

Toruń: OPRACOWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWO-PRZESTRZENNEJ DLA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH DLA TERENU, POŁOŻONEGO W TORUNIU PRZY UL. WATZENRODEGO i HUBEGO ( DZIAŁKI NR 198/2, 232/2, 237 ).Numer ogłoszenia: 20988 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa radiofarmaceutyków do diagnostyki oraz do terapii izotopowychNumer ogłoszenia: 20840 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii im.

Lokalizacja