Przetargi, Zamówienia Publiczne kujawsko-pomorskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne kujawsko-pomorskie

Grudziądz: Dostawa materiałów biurowych dla Grupy Zakupowej organizowanej przez GPP Sp. z o.o. w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 17858 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17860 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 360548 – 2015 data 31.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4,

Lokalizacja

Włocławek: Dostawy mrożonek dla Miejskiej Jadłodajni U Świętego Antoniego we Włocławku (znak sprawy: MJ.AZ.2420-01/2016)Numer ogłoszenia: 17788 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17790 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7820 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, Zgórsko, ul. Szewska 28, 26-052

Lokalizacja

Włocławek: Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych, znak sprawy D/Kw-220/2/2016Numer ogłoszenia: 16952 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny we

Lokalizacja

Włocławek: Wykonanie rekonstrukcji otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody w Dębicach w ramach zadania pod nazwą Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowościach Dębice i SmólnikNumer ogłoszenia: 16910 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 16912 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7153 – 2016 data 20.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.Numer ogłoszenia: 16904 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania.Numer ogłoszenia: 16878 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Golub-Dobrzyń: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla apteki szpitalnej.Numer ogłoszenia: 16838 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja