Przetargi, Zamówienia Publiczne kujawsko-pomorskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz: Dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego Radiologicznego Systemu Informatycznego (RIS) i Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów (PACS) wraz z serwisem i nadzorem autorskim na 3 lata, integracja systemu RIS/PACS ze Szpitalnym Systemem Informatycznym (HIS Infomedica)oraz dostawa, instalacja i podłączenie duplikatora

Lokalizacja

Grudziądz: Bieżące utrzymanie przystanków, dróg gminnych, cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Grudziądz w 2016 r.Numer ogłoszenia: 12028 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12030 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8568 – 2016 data 13.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Mircze, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, woj. lubelskie,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 11982 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9024 – 2016 data 13.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks.

Lokalizacja

Chodecz: Dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej w okresie od 04.01.2016r. do 31.12.2016r.Numer ogłoszenia: 11978 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 11980 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 1163 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w BydgoszczyNumer ogłoszenia: 11976 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Bydgoszcz: Dzierżawa urządzeń do tlenoterapiiNumer ogłoszenia: 11968 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy , ul.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 11946 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7636 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj.

Lokalizacja

Chodecz: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w ChodczuNumer ogłoszenia: 11944 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja