Przetargi, Zamówienia Publiczne Łącko

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Łącko

Łącko: Przebudowa i remont dróg gminnych nr 291915K Na Zarzecze w km 0+010 – 0+201, 0+329 – 0+341;nr 291762K Przez Wieś w km 0+000 – 0+490;nr 291779K Przez Wieś w km 0+000 – 1+870 w miejscowości Zabrzeż, ZarzeczeNumer ogłoszenia: 24220

Lokalizacja

Łącko: Wywóz oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu przeładunkowego Łącko-Czerniec oraz punktu oczyszczalni ścieków w ŁąckuNumer ogłoszenia: 8408 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Łącko: Rozbudowa istniejącej drogi gminnej nr 291925K Kluczniki w miejscowości ZabrzeżNumer ogłoszenia: 352594 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Łącko: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko w okresie zimy 2015/2016Numer ogłoszenia: 348316 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 348318 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 341978 – 2015 data 14.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel.

Lokalizacja

Łącko: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Jazowsku oraz oczyszczalni ścieków w ŁąckuNumer ogłoszenia: 340478 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340480 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 333584 – 2015 data 07.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY “Miejska Infrastruktura” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. W. Reymonta 20,

Lokalizacja

Łącko: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łącko w okresie zimy 2015/2016Numer ogłoszenia: 330062 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Łącko: ZAKUP ENERGII DLA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU NA 2016 ROKNumer ogłoszenia: 324790 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Łącko: Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie Łącko w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko- etap IVNumer ogłoszenia: 321338 – 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: