Przetargi, Zamówienia Publiczne Lasowice Małe

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Lasowice Małe

Lasowice Małe: Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2015/2016 dla jednostek wchodzących w skład Zespołu-Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w ChocianowicachNumer ogłoszenia: 324812 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Ottawa, Kanada: 3/Amb.Ott./WR/2015Numer ogłoszenia: 324814 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Kluczbork: Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Pracowni Ćwiczeń Praktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w KluczborkuNumer ogłoszenia: 11988 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Kluczbork: Świadczenie usług pralniczych na rzecz Szpitala Powiatowego w Kluczborku i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wołczynie. nr sprawy: ZP 17/15.Numer ogłoszenia: 340414 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Kluczbork: Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebudowę drogi powiatowej nr 1311O (DK11-Kujakowice-Byczyna-granica województwa łódzkiego (Gola)) na odcinku od km 0+014 do km 15+527 o długości 15,513 km wraz z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie

Lokalizacja

Olesno: Dostawa mebli (wyposażenia) dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1Numer ogłoszenia: 10282 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Olesno: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowejNumer ogłoszenia: 10230 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olesna ,

Lokalizacja

Ozimek: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek, jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek.Numer ogłoszenia: 289364 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Skomlin: Dostawa węgla typu ekogroszek do kotłowni Gminy Skomlin na sezon grzewczy 2015/2016Numer ogłoszenia: 289394 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Izbicko: Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Waryńskiego w m. Borycz na rzece JemielnicaNumer ogłoszenia: 14728 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja