Przetargi, Zamówienia Publiczne Legnica

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Legnica

Legnica: Budowa szybu wewnętrznego, dostawa i montaż windy osobowej oraz dostosowanie wejścia do klatki schodowej C dla potrzeb osób niepełnosprawnych w systemie zaprojektuj i wybuduj w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy (Zamek Piastowski w Legnicy, skrzydło

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 16964 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12996 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną

Lokalizacja

123 557 Moskwa: Naprawa dwóch urządzeń dźwigowych nr fabr. MOS7909360 i MOS7909361, produkcji Schindlera z 2006 roku zainstalowanych w budynku mieszkalnym Ambasady RP w Moskwie przy ul. Tiszynskij Piereulok 1Numer ogłoszenia: 16966 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Legnica: Nierytmiczna dostawa paliw płynnych dla komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zlokalizowanych na terenie miasta Chojnów.Numer ogłoszenia: 352884 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Legnica: ZDH/12/2015 – Prace pomocnicze przy obsłudze procesów oraz urządzeń produkcyjnychNumer ogłoszenia: 345358 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut

Lokalizacja

Legnica: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKUNumer ogłoszenia: 340390 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Legnica: Nierytmiczna dostawa paliw płynnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w LegnicyNumer ogłoszenia: 328326 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Legnica: Zakup systemu wyświetlania wielkoformatowego LED w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej ul. Chojnowska 2 w Legnicy.Numer ogłoszenia: 317842 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Legnica: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY PRODUKTU LECZNICZEGO – SZCZEPIONKI PRZECIW GRYPIENumer ogłoszenia: 235432 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Miłkowice: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu aptecznego dla Apteki Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z podziałem na zadania- pakiety. Ilość pakietów: 6Numer ogłoszenia: 23064 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja