Przetargi, Zamówienia Publiczne Leśna Podlaska

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Leśna Podlaska

Leśna Podlaska: Dostawy artykułów spożywczych w 2016 r. do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej PodlaskiejNumer ogłoszenia: 17980 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Stara Kornica: Dostawa w roku 2016 oleju opałowego do kotłowni olejowych w szkołach i budynkach gminnych zarządzanych przez Gminę Stara Kornica w ilości 80 tyś. litrówNumer ogłoszenia: 10410 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Stara Kornica: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stara KornicaNumer ogłoszenia: 10356 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Stara Kornica: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Stara KornicaNumer ogłoszenia: 337104 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Stara Kornica: Budowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowości RudkaNumer ogłoszenia: 235456 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Biała Podlaska: Nadzór autorski i serwis szpitalnego systemu informatycznego InfoMedica/AMMS, sprawa ZP.3521/1/16Numer ogłoszenia: 19928 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Biała Podlaska: Dostawa samochodów dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdyNumer ogłoszenia: 16890 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Biała Podlaska: Dostawa paliwa w formie tankowaniaNumer ogłoszenia: 13764 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny

Lokalizacja

Biała Podlaska: Budowa budynku handlowo-usługowego z obsługą funkcji dworca autobusowego wraz z instalacjami wewnętrznymi i z kompletną infrastrukturą zewnętrzną w tym m.in: przyłączami do sieci, kompletnym zagospodarowaniem terenu wraz z dojściami, dojazdami, zjazdami, a także z rozbiórką istniejącego dworca autobusowego

Lokalizacja

Biała Podlaska: Świadczenie usług przechowywania pojazdów i holowaniaNumer ogłoszenia: 360778 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja