Przetargi, Zamówienia Publiczne Leżajsk

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Leżajsk

Leżajsk: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg miejskich w Leżajsku w latach 2016 – 2018Numer ogłoszenia: 16844 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Leżajsk: Remonty i utrzymanie dróg miejskich w Leżajsku w latach 2016 – 2018Numer ogłoszenia: 11194 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Leżajsk: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu LeżajskiegoNumer ogłoszenia: 354118 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat

Lokalizacja

Leżajsk: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domach klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku.Numer ogłoszenia: 352918 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Leżajsk: Kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej energii elektrycznejNumer ogłoszenia: 343950 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Stare

Lokalizacja

Leżajsk: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domach klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku.Numer ogłoszenia: 326542 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Leżajsk: DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ PB 95Numer ogłoszenia: 305908 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Stare Miasto-Park Sp.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Tryńcza: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w okresie od 02.09.2015 do 22.12.2015Numer ogłoszenia: 184756 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Przeworsk: Roboty remontowe dróg i kanalizacji deszczowej oraz dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworsk z podziałem na zadania.Numer ogłoszenia: 21892 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Kańczuga: Przebudowa bieżni okrężnej 400 m w Kańczudze – etap INumer ogłoszenia: 129463 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja