Przetargi, Zamówienia Publiczne Libiąż

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Libiąż

Libiąż: Dowóz ucznia niepełnosprawnego wraz z opieką na zajęcia lekcyjne z Gminy Libiąż, w okresie listopad – grudzień 2015 r. II.Numer ogłoszenia: 308478 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 308480 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 304288 – 2015 data 10.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Jaworzno: Dostawa materiałów biurowych w 2016 roku.Numer ogłoszenia: 11972 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Lokalizacja

Jaworzno: Stała, całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w siedzibie Sądu Rejonowego w Jaworznie oraz odbiór i transportowanie wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych w formie inkasa i konwoju.Numer ogłoszenia: 8256 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

Lokalizacja

Jaworzno: Zamówienie dodatkowe dla zadania pn.: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych – ul. Jaworznicka w Jaworznie, polegające na wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej ok. 100mb.Numer ogłoszenia: 337010 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Jaworzno: Wynajem sal oraz usług noclegowych na potrzeby sprawdzania prac egzaminacyjnych po egzaminie zawodowym w czasie trwania trzech sesji egzaminacyjnych w roku 2016Numer ogłoszenia: 319550 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Jaworzno: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Jeleń w Jaworznie.Numer ogłoszenia: 311284 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski

Lokalizacja

Jaworzno: Przebudowa Drogi Krajowej nr 79 w Jaworznie Miasto Twarzą do Autostrady, Korekta skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Katowicką i ul. Wojska Polskiego w JaworznieNumer ogłoszenia: 289354 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie

Lokalizacja

Chełm Śląski: Dostawa w leasingu finansowym fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu.Numer ogłoszenia: 311440 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Chełm Śląski: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chełm ŚląskiNumer ogłoszenia: 310042 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja