Przetargi, Zamówienia Publiczne Łódź

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Łódź

Łódź: Obsługa prawna Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w ŁodziNumer ogłoszenia: 21948 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Łódź: Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych z kompleksów szpitalnych USK im. WAM – CSW w Łodzi – 22/PN/ZP/U/2016Numer ogłoszenia: 20930 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Łódź: Nr sprawy 229/ZP/15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni PET WSS im. M Kopernika w Łodzi.Numer ogłoszenia: 19958 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Lokalizacja

Łódź: Wykonanie map z projektem podziału nieruchomości wraz ze wstępnymi projektami podziałów nieruchomości na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi; nr ref. DOA-ZP-VII.271.54.2015Numer ogłoszenia: 19922 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Łódź: Materiały kontrolne do sprawdzianów hematologicznych wiarygodności wyników badań laboratoryjnych Programu Powszechnego dla Centralnego Ośrodka badań Jakości w Diagnostyce LaboratoryjnejNumer ogłoszenia: 19888 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Łódź: Dostawa sprzętu projekcyjnego dla Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy: 4/CG/2016)Numer ogłoszenia: 19882 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Łódzki

Lokalizacja

Łódź: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na nielimitowanym dostępie dla uprawnionych pracowników Zamawiającego, do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w obiektach Wykonawcy oraz podmiotów z nim współpracujących rozmieszonych na terenie całego kraju.Numer ogłoszenia: 18966 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016

Lokalizacja

Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i dostosowania budynku szpitala zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w ŁodziNumer ogłoszenia: 18962 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 18964 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8055 – 2016 data 21.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną

Lokalizacja

Łódź: Roboty budowlane mające na celu utworzenie Pracowni Neuroelektrofizjologii wraz ze stanowiskiem oceny wysiłku fizycznego, Pracowni Onkologii Ginekologicznej wraz z wydzielonym pomieszczeniem do pionierskich zabiegów mikrochirurgicznych oraz Pracowni Genetyki Konstytucyjnej realizowana w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: