Przetargi, Zamówienia Publiczne Łódź

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Łódź

Numer ogłoszenia: 9300 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9296 – 2016 data 13.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Hutnicza 15, 37-450

Lokalizacja

Łódź: Przetarg na Pakiet nr 1 – PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH DLA POTRZEB ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ASTMY I ALERGII Z ODCINKIEM DLA DZIECI i Pakiet nr 2 – PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH DLA POTRZEB ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHIRURGII OGÓLNEJ I

Lokalizacja

Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę dróg – 10 części – część 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Minerskiej na odc. ul. Krakowska – ul. Krańcowa – zamówienie uzupełniająceNumer ogłoszenia: 9224 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Łódź: Wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dobieszkowie wraz z nowym odwiertem – II etap.Numer ogłoszenia: 8404 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Łódź: Usługa ubezpieczenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi.Numer ogłoszenia: 8380 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Psychiatryczny

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8382 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 357304 – 2015 data 30.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, woj. mazowieckie,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8384 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3668 – 2016 data 05.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY PL.2012+ Sp. z o. o., Al. Ks. J. Poniatowskiego 1,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8386 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3552 – 2016 data 05.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., ul. Stabłowicka

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8388 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3560 – 2016 data 05.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131,

Lokalizacja

Łódź: roboty budowlane w obiektach Urzędu Kontroli Skarbowej w ŁodziNumer ogłoszenia: 8322 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: