Przetargi, Zamówienia Publiczne łódzkie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne łódzkie

Łęczyca: Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół na terenie Gminy Łęczyca na podstawie biletów miesięcznychNumer ogłoszenia: 21984 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Łęczyca: Budowa sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 3 w ŁęczycyNumer ogłoszenia: 21962 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Łódź: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 207.000,00 euro prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi konserwacji, napraw oraz transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz usługi konserwacji i napraw systemów sieci niskoprądowych..Numer ogłoszenia:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21966 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 189725 – 2015 data 28.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575

Lokalizacja

Łódź: Obsługa prawna Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w ŁodziNumer ogłoszenia: 21948 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Zgierz: Dostawa wodomierzy wraz z radiowym systemem zdalnego odczytu wodomierzyNumer ogłoszenia: 21922 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Lokalizacja

Osjaków: Sukcesywny zakup paliwa do pojazdów i sprzętu dla potrzeb Urzędu Gminy w Osjakowie w 2016r.Numer ogłoszenia: 20978 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Stryków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zlotowej i Żytniej w StrykowieNumer ogłoszenia: 20960 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 20942 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15678 – 2016 data 22.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gdyńskie Centrum Sportu, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie,

Lokalizacja

Łódź: Usługi wywozu i utylizacji odpadów medycznych z kompleksów szpitalnych USK im. WAM – CSW w Łodzi – 22/PN/ZP/U/2016Numer ogłoszenia: 20930 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja