Przetargi, Zamówienia Publiczne łódzkie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne łódzkie

Łęczyca: dzierżawa tomografu komputerowego – wraz z usługą teleradiologii – przez Zespół Opieki Zdrowotnej w ŁęczycyNumer ogłoszenia: 20940 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Zgierz: Usługa naprawy oraz bieżących konserwacji strzelnic garnizonowych w Tomaszowie Mazowieckim i Jeżewie numer sprawy 22/ZP/16Numer ogłoszenia: 20908 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski: Sprzedaż i dostarczenie leków. Znak sprawy: 4/ZPN/16Numer ogłoszenia: 20860 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Wojewódzki

Lokalizacja

Pabianice: Dostawy endoprotez stawu biodrowegoNumer ogłoszenia: 20850 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ,

Lokalizacja

Radomsko: Utrzymanie dróg o nawierzchni nieulepszonej na terenie Miasta Radomska w 2016 roku – zamówienie uzupełniająceNumer ogłoszenia: 20828 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto

Lokalizacja

Osjaków: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 19982 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 19984 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12120 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Lokalizacja

Łódź: Nr sprawy 229/ZP/15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni PET WSS im. M Kopernika w Łodzi.Numer ogłoszenia: 19958 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Lokalizacja

Łódź: Wykonanie map z projektem podziału nieruchomości wraz ze wstępnymi projektami podziałów nieruchomości na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi; nr ref. DOA-ZP-VII.271.54.2015Numer ogłoszenia: 19922 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Konopnica: Dostawa oleju grzewczegoNumer ogłoszenia: 19902 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konopnica , Rynek 15, 98-313 Konopnica, woj.

Lokalizacja