Przetargi, Zamówienia Publiczne łódzkie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne łódzkie

Łódź: Materiały kontrolne do sprawdzianów hematologicznych wiarygodności wyników badań laboratoryjnych Programu Powszechnego dla Centralnego Ośrodka badań Jakości w Diagnostyce LaboratoryjnejNumer ogłoszenia: 19888 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Łódź: Dostawa sprzętu projekcyjnego dla Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy: 4/CG/2016)Numer ogłoszenia: 19882 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Łódzki

Lokalizacja

Łanięta: Rewaloryzacja parku zabytkowego w Łaniętach – etap IINumer ogłoszenia: 19830 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Łódź: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na nielimitowanym dostępie dla uprawnionych pracowników Zamawiającego, do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w obiektach Wykonawcy oraz podmiotów z nim współpracujących rozmieszonych na terenie całego kraju.Numer ogłoszenia: 18966 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016

Lokalizacja

Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i dostosowania budynku szpitala zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego Nr 2 w ŁodziNumer ogłoszenia: 18962 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 18964 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8055 – 2016 data 21.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną

Lokalizacja

Łódź: Roboty budowlane mające na celu utworzenie Pracowni Neuroelektrofizjologii wraz ze stanowiskiem oceny wysiłku fizycznego, Pracowni Onkologii Ginekologicznej wraz z wydzielonym pomieszczeniem do pionierskich zabiegów mikrochirurgicznych oraz Pracowni Genetyki Konstytucyjnej realizowana w ramach decyzji MNiSW nr 9131/E-526/R/2015 z dnia 5

Lokalizacja

Radomsko: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Miasta Radomska w okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia 30 czerwca 2016r.Numer ogłoszenia: 18928 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Lokalizacja

Łódź: DRUK PLAKATÓW I ZAKŁADEK NA POTRZEBY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZINumer ogłoszenia: 18848 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Łódź: Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Sztuki w Łodzi w roku 2016Numer ogłoszenia: 17932 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja