Przetargi, Zamówienia Publiczne łódzkie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne łódzkie

Łódź: Naprawa autoklawu Melag Vacucklav 24BL nr seryjny 0724BL1002Numer ogłoszenia: 16902 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy

Lokalizacja

Łódź: 507/PN/Zp/U/2015 przegląd techniczny wraz z wymianą filtrów stacji uzdatniania wodyNumer ogłoszenia: 16876 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Łódź: Dostawa leku PRADAXANumer ogłoszenia: 16886 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 16866 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10720 – 2016 data 15.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego

Lokalizacja

Łódź: Dostawa siarczanu protaminyNumer ogłoszenia: 16864 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało

Lokalizacja

Łódź: Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Numer ogłoszenia: 16852 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Łódź: Naprawa autoklawu Vakuklav 24b nr ser. 24B1329Numer ogłoszenia: 16842 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w

Lokalizacja

Łódź: Zamówienie dodatkowe do zamówienia pn.: Budowa obwodnicy miasta Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8, polegające na wykonaniu: 1) dodatkowych wymian gruntów słabonośnych w ciągu obwodnicy miasta Wielunia, 2) przebudowy niezinwentaryzowanych sieci drenarskich w km od 240+000 do 242+300

Lokalizacja

Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy bębnów napędowych i napinających do przenośników linii technologicznejNumer ogłoszenia: 16778 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Łódź: Dostawa rurek tracheostomijnychNumer ogłoszenia: 16788 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało

Lokalizacja