Przetargi, Zamówienia Publiczne Łomża

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Łomża

Łomża: Konserwacja oświetlenia miasta ŁomżaNumer ogłoszenia: 12070 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 326830

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12072 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7458 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,

Lokalizacja

Łomża: Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizacje i termomodernizację komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnychNumer ogłoszenia: 12066 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Łomża: Dostawa warzyw i owoców do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, nr sprawy DKw-220-18-15Numer ogłoszenia: 360814 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Łomża: Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżyNumer ogłoszenia: 351332 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital

Lokalizacja

Łomża: Świadczenie usług transportowych- dowożenie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w KownatachNumer ogłoszenia: 346692 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Polski

Lokalizacja

Łomża: Rekultywacja kwater nr VIII i IX na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki LeśneNumer ogłoszenia: 333448 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Łomża: Dostawa przetworów z owoców – dżemu i marmolady do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, nr sprawy DKw-220-7-15Numer ogłoszenia: 314774 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Łomża: Dostawa warzyw strączkowych: grochu i fasoli do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, nr sprawy DKw-220-10-15Numer ogłoszenia: 314778 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Łomża: Dostawa wędlin wieprzowych do Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, nr sprawy DKw-220-8-15Numer ogłoszenia: 314762 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: