Przetargi, Zamówienia Publiczne lubelskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne lubelskie

Końskowola: Świadczenie usług telefonii komórkowej w okresie 24 miesięcy (planowany okres realizacji usługi 01.03.2016 r. – 28.02.2018 r.) oraz dostawa aparatów telefonicznychNumer ogłoszenia: 12940 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12942 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6322 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska,

Lokalizacja

Biłgoraj: Świadczenie usług serwisowych kotłów olejowych i gazowych oraz instalacji węzłów cieplnych, gazowych, kotłowni, c.o. i ciepła technologicznego w O/ZUS w Kielcach i Rzeszowie oraz podległych jednostkach terenowychNumer ogłoszenia: 12926 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Zamość: Dostawa mięs i wędlin do Zakładu Karnego w ZamościuNumer ogłoszenia: 12884 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny

Lokalizacja

Chełm: Nr Sprawy: ZP-PN-1/16 ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA MONITOROWANIE SYGNAŁU ALARMOWEGO SYSTEMU ANTYNAPADOWEGO I PPOŻ. DLA SĄDU REJONOWEGO W CHEŁMIENumer ogłoszenia: 12108 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 11996 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 325878 – 2015 data 01.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Towarzystwo Budownictwa Społecznego “TBS” Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 7,

Lokalizacja

Ostrów Lubelski: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkół ul. Unicka 5, 21-110 Ostrów Lubelski na rok 2016.Numer ogłoszenia: 11994 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Kazimierz Dolny: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kazimierz Dolny, w obrębach: Kazimierz Dolny, Mięćmierz-Okale, Cholewianka oraz Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Witoszyn i opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja

Bełżyce: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie administrowanym przez ZDP w Lublinie z/s w Bełżycach tj. zwalczanie śliskości i odśnieżane drógNumer ogłoszenia: 11234 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 10366 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5392 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, woj.

Lokalizacja