Przetargi, Zamówienia Publiczne lubelskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne lubelskie

Janowiec: Obsługi bankowa budżetu Gminy Janowiec oraz jej jednostek organizacyjnych w latach 2016 – 2018Numer ogłoszenia: 9278 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Lublin: Konkurs urbanistyczno – architektoniczny otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno -architektonicznej p.t. Koncepcja parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznychNumer ogłoszenia: 9240 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Czy

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 9228 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3674 – 2016 data 05.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Ciechanów reprezentowana przez Prezydenta Miasta Ciechanów, Plac Jana

Lokalizacja

Lublin: Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IINumer ogłoszenia: 9234 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 9236 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8068 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sąd Rejonowy w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, woj.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 9238 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 4538 – 2016 data 07.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jednostka Wojskowa 4220, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka, woj. pomorskie, tel.

Lokalizacja

Chełm: Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pt.: Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm oraz wypełnienie i skompletowanie Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania

Lokalizacja

Kąkolewnica: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy KąkolewnicaNumer ogłoszenia: 8352 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Łuków: Łuków: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU ŁUKOWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY – KTÓRY JEST ZAMAWIAJĄCYM, NA PODSTAWIE ART. 15 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DZIAŁA PEŁNOMOCNIK – INTER-BROKER SP. Z O.O. Numer ogłoszenia: 340622

Lokalizacja

Puławy: Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2016r.Numer ogłoszenia: 7246 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy

Lokalizacja