Przetargi, Zamówienia Publiczne Lubień

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Lubień

Lubień: Usługi transportowe i sprzętem zmechanizowanym na terenie Gminy LubieńNumer ogłoszenia: 352560 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubień

Lokalizacja

Lubień: usługi dowozu uczniów do placówek oświatowych w Lubniu i w Tenczynie w roku szkolnym 2015 2016Numer ogłoszenia: 330010 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Lubień: jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubień.Numer ogłoszenia: 304208 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Rabka-Zdrój: Remont basenu w ŚCR-U Sp. z o. o.Numer ogłoszenia: 351398 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 324688 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 318802 – 2015 data 25.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Urząd Pracy, ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg, woj.

Lokalizacja

Rabka-Zdrój: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg, chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w sezonie zimowym, w latach 2015 – 2016Numer ogłoszenia: 324686 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Mszana Dolna: Budowa chodnika dla pieszych z oświetleniem drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka w m. Kasinka Mała w km 0+094,40 – km 1+134,64Numer ogłoszenia: 348292 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015

Lokalizacja

Mszana Dolna: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Mszana Dolna w sezonie 2015-2016Numer ogłoszenia: 333562 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Mszana Dolna: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Mszana Dolna w sezonie 2015-2016 – II przetargNumer ogłoszenia: 317936 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Mszana Dolna: Budowa chodnika dla pieszych z oświetleniem drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 1626 K Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka w m. Kasinka Mała w km 0+094,40 – km 1+134,64Numer ogłoszenia: 305926 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015

Lokalizacja