Przetargi, Zamówienia Publiczne Lubin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Lubin

Lubin: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (DZ. NR 240) Z UTWARDZENIEM TERENU PRZY ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI GORZELINNumer ogłoszenia: 24148 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Lubin: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy w LubinieNumer ogłoszenia: 23060 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Lubin: SERWIS SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ LUBIN W 2016R.Numer ogłoszenia: 21924 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Lubin – Urząd Miejski

Lokalizacja

Lubin: Remonty nawierzchni dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta LubinaNumer ogłoszenia: 12002 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Lubin: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w szkole Podstawowej nr 9 w LubinieNumer ogłoszenia: 360822 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Lubin: Udostępnienie basenuNumer ogłoszenia: 354082 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone

Lokalizacja

Lubin: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WIERCIENIU – ZADANIE 1 ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE – ZADANIE 2Numer ogłoszenia: 295606 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 295608 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 284080 – 2015 data 23.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel.

Lokalizacja

Lubin: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.Numer ogłoszenia: 294022 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Lubin: NASADZENIE ZIELENI WZDŁUŻ UL. MICKIEWICZA W LUBINIENumer ogłoszenia: 292578 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: