Przetargi, Zamówienia Publiczne Lublin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Lublin

Numer ogłoszenia: 10366 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5392 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, woj.

Lokalizacja

Lublin: Wykonanie 305 operatów szacunkowych, w tym: 40 lokali mieszkalnych, 10 lokali użytkowych, 5 garaży, 100 nieruchomości gruntowych, 80 nieruchomości niezabudowanych oraz 70 określających wartość jednorazowego wynagrodzenia za ustanowienie na nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego- IV częściNumer ogłoszenia: 10364 – 2016;

Lokalizacja

Lublin: Usługi cateringowe na potrzeby UMWL na rok 2016 [OP-IV.272.145.2015.MON]Numer ogłoszenia: 10298 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Lublin: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem lampy RTG do tomografu komputerowego.Numer ogłoszenia: 10276 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Lublin: Dostawa czasopism zagranicznych dla jednostek UMCSNumer ogłoszenia: 10244 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Lublin: Wyposażenie krytej pływalni w urządzenia do treningu sportowego w ramach zadania dotyczącego Zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w LublinieNumer ogłoszenia: 10238 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 10240 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 330646 – 2015 data 04.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze,

Lokalizacja

Lublin: Całodobowa ochrona fizyczna pacjentów i pracowników oraz mienia Oddziału Sądowo – Psychiatrycznego Kliniki Psychiatrii SPSK nr 1 przy ul. Głuskiej w LublinieNumer ogłoszenia: 9284 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Lublin: Konkurs urbanistyczno – architektoniczny otwarty, jednoetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno -architektonicznej p.t. Koncepcja parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznychNumer ogłoszenia: 9240 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Czy

Lokalizacja

Lublin: Sprzedaż i dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła IINumer ogłoszenia: 9234 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: