Przetargi, Zamówienia Publiczne Lublin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Lublin

Numer ogłoszenia: 9236 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8068 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sąd Rejonowy w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, woj.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 9238 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 4538 – 2016 data 07.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jednostka Wojskowa 4220, Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka, woj. pomorskie, tel.

Lokalizacja

Lublin: ZAKUP I DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKINumer ogłoszenia: 360930 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Lublin: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim w ramach projektu: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskimNumer ogłoszenia: 358594 – 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Lublin: świadczenie przez Pana Konrada Czerniaka usługi polegającej na udostępnieniu wizerunku dla potrzeb działalności Aqua Lublin, w szczególności pod kątem podejmowanych działań o charakterze sportowym, rekreacyjnym, promocyjnym oraz komercyjnym.Numer ogłoszenia: 352624 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Lublin: Całodobowa ochrona fizyczna obiektów szpitalnych wraz z przyległymi posesjami szpitalnymi oraz pacjentów i pracowników SPSK Nr 1 w Lublinie wg zadań: Zad. nr 1 – Całodobowa ochrona fizyczna pacjentów i pracowników oraz mienia Oddziału Sądowo – Psychiatrycznego Kliniki Psychiatrii

Lokalizacja

Lublin: Wykonanie termomodernizacji budynków A, B i C z łącznikami wraz z przebudową budynku C w SPSK Nr 4 w Lublinie – opisanej dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót.Numer ogłoszenia: 348346 – 2015; data zamieszczenia:

Lokalizacja

Lublin: Dostawa pieluchomajtek i innych przedmiotów ortopedycznychdla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej KalinaNumer ogłoszenia: 343918 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 342130 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 333552 – 2015 data 07.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria,

Lokalizacja

Lublin: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu ZdrowiaNumer ogłoszenia: 342128 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: