Przetargi, Zamówienia Publiczne Lublin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Lublin

Lublin: Wybudowanie infrastruktury drogowej w pasie drogowym drogi gminnej Nr 106293L – ul. A. Grottgera w Lublinie [OP-IV.272.105.2015.MON]Numer ogłoszenia: 314616 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Lublin: Usługa usuwania śniegu i sopli z dachów obiektów UMCS wraz z wywozem śniegu i lodu na teren Zamawiającego, oznaczenie sprawy: PN/39-2015/DOP-pNumer ogłoszenia: 311304 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Lublin: Zamówienie uzupełniające do zadania pn.: Wykonanie remontu korytarzy w KMP ZamośćNumer ogłoszenia: 311264 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,

Lokalizacja

Lublin: Kompleksowa obsługa serwisowa wybranych urządzeń drukujących oraz dostawa nowego urządzenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.Numer ogłoszenia: 307152 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego (nr sprawy UM-ZP-262-76/15)Numer ogłoszenia: 302034 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie ,

Lokalizacja

Lublin: Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu lokali 8z i 18z w budynku Izby Skarbowej w Lublinie zlokalizowanym przy ul. I Armii Wojska Polskiego 3 w LublinieNumer ogłoszenia: 294064 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Lokalizacja

Lublin: Dostarczenie, nasadzenie, zabezpieczenie oraz utrzymanie drzew liściastych w ilości 293 sztuk oraz krzewów w ilości 4375 sztuk – II częściNumer ogłoszenia: 293982 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Lublin: Przebudowa drogi gminnej w m. Biskupie-Kolonia relacji Świdniczek-Długie-Turka (os. Borek) w celu nadania jej statusu drogi publicznej KDG. (Uzupełnienie ciągu komunikacyjnego dróg obsługujących Port Lotniczy Lublin SA).Numer ogłoszenia: 292672 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Lokalizacja

Lublin: Rozbudowa sytemu kontroli dostępu dla terenu KPP w Kraśniku ul. Lubelska 83 wraz z robotami towarzyszącymiNumer ogłoszenia: 292554 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Lublin: Roboty budowlane polegające na realizacji fasady medialnej w ramach projektu pn. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z podziałem na części [OP-IV.272.129.2015.MON]Numer ogłoszenia: 291038 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: