Przetargi, Zamówienia Publiczne Lublin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Lublin

Lublin: Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnychNumer ogłoszenia: 291030 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Lublin: Organizacja trzech konferencji pt.: Rozwój przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim w ramach projektu: Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na szlacheckim szlaku w województwie lubelskimNumer ogłoszenia: 290942 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Lublin: Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wólka w sezonach 2015-2016 i 2016-2017.Numer ogłoszenia: 289464 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Lublin: Zamówienie uzupełniające do zadania p.n. Remont odcinka drogi krajowej nr 12 na odc. Garbów-Bogucin od km 590+680 do km 591+880 w celu poprawy równości nawierzchni, polegające na wykonaniu remontu wydłużonego odcinka DK nr 12 Bogucin-Garbów od km 590+000 do

Lokalizacja

Lublin: Przebudowa i rozbudowa urządzeń budowlanych w zespole zabudowy wielorodzinnej – rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w zespole zabudowy wielorodzinnej, Lublin, ul. Sowińskiego 4, Al. Racławickie 22, Al. Racławickie 22 bNumer ogłoszenia: 289374 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 235358 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 225088 – 2015 data 31.08.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen. Władysława Sikorskiego

Lokalizacja

Lublin: Świadczenie usług żywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych – KPP w Łęcznej, KPP w Rykach, KPP w Puławach, i KPP w ParczewieNumer ogłoszenia: 235356 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Lublin: Dostawa i montaż rolet w ramach zadania pn. Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.Numer ogłoszenia: 103307 – 2015; data zamieszczenia: 11.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Lublin: Dostawa i montaż rolet w ramach zadania pn.Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.Numer ogłoszenia: 103309 – 2015; data zamieszczenia: 11.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Lublin: Dostawa i montaż paneli świetlnych z grafikami w ramach zadania pn.Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.Numer ogłoszenia: 103311 – 2015; data zamieszczenia: 11.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: