Przetargi, Zamówienia Publiczne Lublin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Lublin

Lublin: Dostawa i montaż mebli biurowych w ramach zadania pn. Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z DukliNumer ogłoszenia: 103313 – 2015; data zamieszczenia: 11.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie

Lokalizacja

Lublin: Dostawa i montaż mebli biurowych w ramach zadania pn. Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z DukliNumer ogłoszenia: 103315 – 2015; data zamieszczenia: 11.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie

Lokalizacja

Lublin: wykonanie robót uzupełniających na zadaniu inwestycyjnym Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie składającego się z trzech przyległych do siebie budynków (budynek A – basen rekreacyjny przylegający do istniejącego budynku z basenem; budynek B – basen

Lokalizacja

Lublin: BZP/PN/135/2015 Dostawa i montaż wyposażenia Hali Sportowej Politechniki LubelskiejNumer ogłoszenia: 226438 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Lubelska , ul. Nadbystrzycka

Lokalizacja

Lublin: BZP/PN/80/2015 Dostawa aparatury (Oscyloskopów , Zasilaczy ) do Laboratorium Automatyki CLW Politechniki LubelskiejNumer ogłoszenia: 226430 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: