Przetargi, Zamówienia Publiczne lubuskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne lubuskie

Zielona Góra: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona GóraNumer ogłoszenia: 354112 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 354114 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 352202 – 2015 data 23.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517

Lokalizacja

Gorzów Wielkopolski: Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.Numer ogłoszenia: 352742 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Gorzów

Lokalizacja

Żary: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Żary o statusie miejskim.Numer ogłoszenia: 352718 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Trzebiechów: Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 1 408503,25 zł (art. 506 § 1 lub 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego).Numer ogłoszenia: 349790 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Zielona Góra: Obsługa prawna Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Biura ds. Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej GórzeNumer ogłoszenia: 349748 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Zielona Góra: Obsługa prawna Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.Numer ogłoszenia: 349662 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Zielona Góra: Zamówienie uzupełniające nr 1 do umowy nr ZDW-ZG-RDWKŁ-81/2015 z dnia 27.04.2015r. na: Konserwację nawierzchni bitumicznych, roboty w zakresie konserwacji dróg (chodników, zatok autobusowych, krawężników) odwodnienie wraz z robotami towarzyszącymi na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie –

Lokalizacja

Górzyca: Dostawa i montaż bramy do zadaszonego pomostu pływającego.Numer ogłoszenia: 346830 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Sulęcin: Dostawa artykułów spożywczych własnym transportem do Przedszkola Nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie.Numer ogłoszenia: 346784 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja