Przetargi, Zamówienia Publiczne małopolskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne małopolskie

Kraków: USŁUGA NAPRAWY RESPIRATORÓWNumer ogłoszenia: 19962 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka

Lokalizacja

Kraków: DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ ORAZ ODDZIAŁU NEUROLOGII.Numer ogłoszenia: 19948 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 19950 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5453 – 2016 data 15.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wójt Gminy Choczewo, Urząd Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17,

Lokalizacja

Kraków: Zapewnienie transportu sprzętu i osób ze szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego na 3-dniowe targi edukacyjne pn. Festiwal Zawodów w Małopolsce w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 19920 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Andrychów: Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów w 2016 rNumer ogłoszenia: 19880 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Tuchów: Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru w Gminie TuchówNumer ogłoszenia: 19868 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuchów

Lokalizacja

Kraków: Utrzymanie zieleni niskiej na terenach Gminy Miejskiej Kraków w parkach, na zieleńcach i w pasach drogowych – dot. obszaru 9. Znak sprawy 1/2016.Numer ogłoszenia: 19804 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Andrychów: Przebudowa ul. Polanka w TarganicachNumer ogłoszenia: 19806 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Kraków: Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego DOM POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA (4/PZP/2016)Numer ogłoszenia: 18998 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Kraków: Dostawa preparatów (diet) do żywienia dojelitowego dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża.Numer ogłoszenia: 18978 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja