Przetargi, Zamówienia Publiczne małopolskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne małopolskie

Krościenko nad Dunajcem: Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Krościenko nad DunajcemNumer ogłoszenia: 18958 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 18960 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14322 – 2016 data 21.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SINEVIA Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa,

Lokalizacja

Kraków: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania i dostawy druków na potrzeby procesu dydaktycznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z jednostkami Collegium MedicumNumer ogłoszenia: 18934 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Nowy Sącz: ZP.272.2.2016 Zamówienie na sporządzenie dokumentacji związanej z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna)Numer ogłoszenia: 18906 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Kraków: Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy, instalacji, szkolenia i uruchomienia mikroskopu diagnostycznego z modułem konfokalnym oraz motoryzacją stolika do mikroskopu dla Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/404/2015)Numer ogłoszenia: 18890 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Nowy Targ: Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętoweNumer ogłoszenia: 18856 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w

Lokalizacja

Kraków: Dostawa artykułów ogólnospożywczych oraz wyrobów garmażeryjnychNumer ogłoszenia: 18834 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Czernichów: Przebudowa pomieszczeń kotłowni budynku oświatowego na potrzeby Integracyjnego Samorządowego Przedszkola w Przegini DuchownejNumer ogłoszenia: 18840 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Zabierzów: Wykonanie projektu budowlanego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni ok. 1500 m2 na terenie obiektu sportowego KMITA w Zabierzowie nr dz. 373/1 z zagospodarowaniem działki przyległej do boiska, wraz z mapą sytuacyjno- wysokościową o powierzchni ok. 2,0

Lokalizacja

Kraków: Druk map na potrzeby Krakowskiego Biura FestiwalowegoNumer ogłoszenia: 17972 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Biuro Festiwalowe ,

Lokalizacja