Przetargi, Zamówienia Publiczne małopolskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne małopolskie

Numer ogłoszenia: 17974 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 13022 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY DB PATRON sp.z o.o., ul. Grunwaldzka 10, 33-300 Nowy Sącz,

Lokalizacja

Kraków: Zapewnienie usług ubezpieczenia na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w okresie od 1 marca 2016 roku do 28 lutego 2018 roku Część 1 zamówienia Ubezpieczenie mienia, w tym sprzętu elektronicznego Część 2 zamówienia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Część 3 zamówienia Ubezpieczenie

Lokalizacja

Oświęcim: Remonty cząstkowe – pozimowe i letnie łatanie wybojów jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w latach 2016 – 2018 rNumer ogłoszenia: 17914 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17916 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6791 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17918 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7023 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach, al. Niepodległości 9,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17920 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7434 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały

Lokalizacja

Kraków: Dostawa wraz z montażem klimatyzatorówNumer ogłoszenia: 17898 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w

Lokalizacja

Kraków: Dostawa urządzenia do kontrolowanego zamrażania komórek w związku z realizacją projektu Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych, Akronim CIRCULATE, umowa nr: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015. Nr 141.2711.105.2015.Numer ogłoszenia: 17886 – 2016; data zamieszczenia:

Lokalizacja

Skrzyszów: Budowa chodnika o długości 356 m wraz z odwodnieniem w miejscowości Łękawica – etap IIINumer ogłoszenia: 17884 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Nowy Sącz: Sprzedaż wraz z dostawą oleju napędowego o właściwościach wg PN-EN 590 dla Spółki NOVA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 14Numer ogłoszenia: 17866 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja