Przetargi, Zamówienia Publiczne mazowieckie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne mazowieckie

Płock: Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na kierunku Pielęgniarstwo i Kosmetologia oraz na kursie specjalistycznym Leczenie ran.Numer ogłoszenia: 23130 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Warszawa: SVA Jarosław: Dostawa materiałów budowlanych (Dęblin)Numer ogłoszenia: 23106 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: SINEVIA Sp. z o.o. ,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 23108 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 23106 – 2016 data 02.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SINEVIA Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa,

Lokalizacja

Warszawa: Postępowanie na sukcesywną dostawę WARZYW I OWOCÓW do obiektu Centrum Usług LogistycznychNumer ogłoszenia: 23110 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Płock: Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w

Lokalizacja

Płock: Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w PłockuNumer ogłoszenia: 23084 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 23086 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22972 – 2016 data 02.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791

Lokalizacja

Warszawa: Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na pakietyNumer ogłoszenia: 23088 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 23090 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 23082 – 2016 data 02.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 23092 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18208 – 2016 data 27.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Inspektorat Trasnportu Drogowego, ul. Łagiewnicka 54/56, 91-851 Łódź, woj.

Lokalizacja