Przetargi, Zamówienia Publiczne mazowieckie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne mazowieckie

Warszawa: Świadczenie usług kompleksowej ochrony obiektów Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie.Numer ogłoszenia: 23008 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 23010 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22958 – 2016 data 02.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole,

Lokalizacja

Warszawa-Ursus: Kruszywa ze skał naturalnychNumer ogłoszenia: 23012 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Radom: dostawa ciepła do budynków Starostwa Powiatowego w RadomiuNumer ogłoszenia: 22994 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy

Lokalizacja

Warszawa: Sukcesywne dostawy testów Toxoplasma Western – Blot oraz EchinococcusNumer ogłoszenia: 22972 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut

Lokalizacja

Radom: Ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w systemie całodobowym dla potrzeb Radomskiego Szpitala SpecjalistycznegoNumer ogłoszenia: 22974 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Strzegowo: Konserwacja i eksploatacja infrastruktury oświetleniowej miejsc publicznych i dróg na terenie Gminy Strzegowo stanowiącej własność przedsiębiorstwa ENERGA Oświetlenie Sp. z o.oNumer ogłoszenia: 22976 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Warszawa: Zakładanie i pielęgnację drzewostanu oraz terenów zieleni, w tym wpisanych do rejestru zabytków, w 2016 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz wykonywanie ekspertyz dendrologicznych, w obrębie administracji: Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa.Numer

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 22956 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 358030 – 2015 data 30.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 12,

Lokalizacja

Warszawa: Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą i pełnym serwisem włącznie z paliwem.Numer ogłoszenia: 22950 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja