Przetargi, Zamówienia Publiczne Międzyzdroje

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Międzyzdroje

Międzyzdroje: Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie MiędzyzdrojeNumer ogłoszenia: 292624 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa

Lokalizacja

Międzyzdroje: Zamówienie uzupełniające: Wycinka drzew oraz ich uprzątnięcie na terenie Leśnictwa Lubiewo.Numer ogłoszenia: 290920 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Wolin: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 309880 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Świnoujście: Dostwa środków czystości i dezynfekcji dla ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 14626 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski im. Jana

Lokalizacja

Świnoujście: Wykonanie docieplenia budynków szkolnych: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu. Projekt pod nazwą -Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu-

Lokalizacja

Świnoujście: Sprzątanie i utrzymanie czystości plaży i wejść plażowych na Kąpielisku Morskim Świnoujście , oraz parkingu Ku Morzu w ŚwinoujściuNumer ogłoszenia: 12016 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Świnoujście: Świadczenie usługi ochrony fizycznej i monitoring budynków SzpitalaNumer ogłoszenia: 10290 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski im.

Lokalizacja

Świnoujście: Zakup i dostawa urządzeń do pielęgnacji boisk piłkarskichNumer ogłoszenia: 348260 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 348262 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 314378 – 2015 data 20.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica, Al. Mickiewicza 30,

Lokalizacja

Świnoujście: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ŚwinoujściuNumer ogłoszenia: 326426 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja