Przetargi, Zamówienia Publiczne Mielec

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Mielec

Mielec: zakup i dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.Numer ogłoszenia: 16970 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Mielec: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w MielcuNumer ogłoszenia: 352866 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Mielec: adaptacja pojazdu na ambulans sanitarny typu C wg PN EN 1789+A1:2015 wraz z wyposażeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w MielcuNumer ogłoszenia: 340578 – 2015; data zamieszczenia: 12.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340580 – 2015; data zamieszczenia: 12.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 330094 – 2015 data 04.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z o.o., ul. 1-go

Lokalizacja

Mielec: przebudowa drogi gminnej ul. P. Skargi w Mielcu polegająca na budowie parkingów na odcinku od ul. Staffa do ul. GrunwaldzkiejNumer ogłoszenia: 324796 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Mielec: opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Kilińskiego w Mielcu oraz pełnienie nadzoru autorskiegoNumer ogłoszenia: 323084 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Mielec: Wykonanie usług uzupełniających w Nadleśnictwie Mielec w 2015 roku w trybie zamówienia z wolnej rękiNumer ogłoszenia: 316304 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Mielec: Usługa szkolenia zawodowego Monter instalacji fotowoltaicznejNumer ogłoszenia: 307070 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Tuszów Narodowy: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tuszów Narodowy w roku szkolnym 2015-2016 na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych z 49% zniżką oraz świadczenie usług w zakresie przewozu osób podczas wyjazdów okazjonalnych ( np.

Lokalizacja

Padew Narodowa: Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej w Padwi NarodowejNumer ogłoszenia: 8412 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja