Przetargi, Zamówienia Publiczne Mrągowo

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Mrągowo

Mrągowo: Prowadzenie i utrzymanie Stadionu Miejskiego, przy ul. Mrongowiusza 1 w Mrągowie przez okres 12 miesięcyNumer ogłoszenia: 352806 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 349728 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 338320 – 2015 data 10.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków,

Lokalizacja

Mrągowo: Dostawa materiałów opatrunkowychNumer ogłoszenia: 349726 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną

Lokalizacja

Mrągowo: Udzielenie kredytu lub pożyczki długoterminowej w wysokości 500.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2015 rokuNumer ogłoszenia: 333534 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015

Lokalizacja

Mrągowo: Dostawa ambulansu typu C – II postępowanieNumer ogłoszenia: 321330 – 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Mrągowski im. Michała

Lokalizacja

Mrągowo: Uzupełniające pozyskanie i zrywka drewna w 3 obrębach Nadleśnictwa MrągowoNumer ogłoszenia: 305890 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Mrągowo: Uzupełniające pozyskanie i zrywka drewna w 3 obrębach Nadleśnictwa MrągowoNumer ogłoszenia: 292692 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Mrągowo, ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo,

Lokalizacja

Mrągowo: Zagospodarowanie terenu przy remontowanym budynku Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie – remont schodówNumer ogłoszenia: 184830 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Sorkwity: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SORKWITYNumer ogłoszenia: 302142 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Kętrzyn: Dostawy ryb, przetworów rybnych i warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży GranicznejNumer ogłoszenia: 10284 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja