Przetargi na Dostawy - Łódź

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Dostawy - Łódź

Łódź: 20/ZP/16 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.Numer ogłoszenia: 24140 – 2016;

Lokalizacja

Łódź: Przedmiotem zamówienia jest realizacja Wykonanie i kolportaż materiałów edukacyjnych do programu edukacyjnego pn. Nasza Łódź wspierającego proces rewitalizacji centrum Łodzi oraz innych materiałów opracowanych w ramach projektu pilotażowego pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w

Lokalizacja

Łódź: Nr sprawy 229/ZP/15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę odczynników dla Pracowni PET WSS im. M Kopernika w Łodzi.Numer ogłoszenia: 19958 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Lokalizacja

Łódź: Dostawa sprzętu projekcyjnego dla Uniwersytetu Łódzkiego (Nr sprawy: 4/CG/2016)Numer ogłoszenia: 19882 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Łódzki

Lokalizacja

Łódź: Sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Muzeum Sztuki w Łodzi w roku 2016Numer ogłoszenia: 17932 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Łódź: Dostawa materiałów i narzędzi stomatologicznych dla Zakładu Stomatologii Ogólnej i Zakładu Technik Dentystycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.Numer ogłoszenia: 16852 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy bębnów napędowych i napinających do przenośników linii technologicznejNumer ogłoszenia: 16778 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Łódź: ZP/18/2016 Dostawa produktów dietetycznych dla Instytutu CZMPNumer ogłoszenia: 15826 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut “Centrum Zdrowia Matki

Lokalizacja

Łódź: ZP/8/2016 – Dostawa implantów wraz z akcesoriami do systemów zastawkowych do leczenia pacjentów z wodogłowiem dla Kliniki Neurochirurgii Instytutu CZMPNumer ogłoszenia: 15768 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15770 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9536 – 2016 data 14.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna, ul. Chorzowska 25, 41-902

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: