Przetargi na Dostawy - mazowieckie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Dostawy - mazowieckie

Warszawa: Sukcesywna dostawa ryb i mrożonek dla Szkoły Podstawowej Nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie – 2016 rokNumer ogłoszenia: 24336 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Warszawa: Zakup i dostawa testów i odczynników diagnostycznych dla potrzeb SZPZLO Warszawa-MokotówNumer ogłoszenia: 24322 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 24324 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15682 – 2016 data 22.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 24326 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 17060 – 2016 data 26.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, woj.

Lokalizacja

Warszawa: Dostawa środków dezynfekcyjnych – powtórzenieNumer ogłoszenia: 24310 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 24312 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15846 – 2016 data 22.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin,

Lokalizacja

Warszawa: Dostawy farbNumer ogłoszenia: 24302 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa – Komendant Stołeczny Policji , ul. Nowolipie

Lokalizacja

Celestynów: Dostawa wyrobów medycznych – sprawa WOFiTM/27/2016/PNNumer ogłoszenia: 24292 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki

Lokalizacja

Warszawa: Dostawa medycznego sprzętu zużywalnego do wykonywania zabiegów angioplastyki wieńcowejNumer ogłoszenia: 24254 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyleski Szpital

Lokalizacja

Warszawa: Zakup i dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych, szafek i materacyNumer ogłoszenia: 24186 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny

Lokalizacja