Przetargi na Dostawy - podkarpackie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Dostawy - podkarpackie

Rzeszów: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do zgrzewarek do jałowego łączenia drenówNumer ogłoszenia: 16780 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum

Lokalizacja

Sanok: dostawa leków różnych- uzupełnienie dla SPZOZ w SanokuNumer ogłoszenia: 11222 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół

Lokalizacja

Jasło: Dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w JaśleNumer ogłoszenia: 9312 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital

Lokalizacja

Rzeszów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.Numer ogłoszenia: 8336 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8338 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248202 – 2015 data 22.09.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, woj. podlaskie,

Lokalizacja

Jasło: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów nabiałowych i tłuszczy roślinnych do Zakładu Karnego w Jaśle.Numer ogłoszenia: 7250 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Leżajsk: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu LeżajskiegoNumer ogłoszenia: 354118 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 187205 – 2015; data zamieszczenia: 20.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 176421 – 2015 data 01.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY “Gdańskie Melioracje” Spółka z o.o., ul. Łąkowa 35/38, 80-743 Gdańsk,

Lokalizacja

Zarzecze: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY GMINY ZARZECZE W ROKU 2016Numer ogłoszenia: 187203 – 2015; data zamieszczenia: 20.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

Lokalizacja

Zaklików: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Gminy Zaklików wraz z jednostkami organizacyjnymiNumer ogłoszenia: 348210 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja