Przetargi na Dostawy - śląskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Dostawy - śląskie

Katowice: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w KatowicachNumer ogłoszenia: 24316 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ZESTAWÓW DO POBIERANIA KRWI W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO AUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU ODCZYTU OB ORAZ DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA POTRZEB CENTRALNEGO LABORATORIUM ANALITYCZNEGO W KATOWICACH – SPRAWA Nr PN/2/D/2016Numer ogłoszenia: 23132 –

Lokalizacja

Żory: Dostawa artykułów spożywczychNumer ogłoszenia: 23018 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Aktywności Zawodowej, Zakład Produkcyjno-Usługowy “Wspólna Pasja” ,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 23020 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19712 – 2016 data 28.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o., ul. Inwalidów

Lokalizacja

Będzin: Zakup i sukcesywna dostawa worków do selektywnego gromadzenia odpadów, do gromadzenia odpadów w koszach ulicznych oraz obsługi administracyjnej Spółki.Numer ogłoszenia: 21982 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Sosnowiec: Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania oraz konstrukcji wsporczych wraz z elementami montażowymi do znaków i tablicNumer ogłoszenia: 20948 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Piekary Śląskie: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich wyspecyfikowanych w załączniku do SIWZ.Numer ogłoszenia: 20888 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Katowice: Dostawa wraz z rozładunkiem w magazynie gotowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowegoNumer ogłoszenia: 18884 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Sosnowiec: Dostawa materiału szewnego oraz siatki przepuklinowej.Numer ogłoszenia: 18814 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5

Lokalizacja

Katowice: Wybór dostawcy specjalistycznych źródeł światła.Numer ogłoszenia: 16916 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. , Al.

Lokalizacja