Przetargi na Dostawy - wielkopolskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Dostawy - wielkopolskie

Poznań: PRODUKTY LECZNICZE /pegfilgrastim, transdermalne leki przeciwbólowe 0,9% Na Cl w workach/Numer ogłoszenia: 343958 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Ślesin: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Gminy ŚlesinNumer ogłoszenia: 343946 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

Lokalizacja

Poznań: Jałowe, jednorazowe wyroby medyczneNumer ogłoszenia: 342236 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego

Lokalizacja

Poznań: Dostawa koninyNumer ogłoszenia: 342174 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ogród Zoologiczny w Poznaniu , ul. Browarna 25, 61-063

Lokalizacja

Poznań: Dostawa wraz instalacją aplikacji typu business intelligence do controllingu, raportowania i analiz w oparciu o bazę danych z eksploatowanego przez UEP systemu informatycznego HMS oraz baz danych z innych systemów wraz z instruktażem użytkownikówNumer ogłoszenia: 340400 – 2015; data

Lokalizacja

Poznań: Dostawa warzyw, owoców, produktów przerobu warzyw i owocówNumer ogłoszenia: 338870 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ogród Zoologiczny w

Lokalizacja

Poznań: Dostawa wszczepialnych stymulatorów serca wraz z dzierżawą aparatury medycznej.Numer ogłoszenia: 338872 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kliniczny

Lokalizacja

Leszno: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 64-100 Leszno woj. wielkopolskie tel. 65 529 58 47 fax 65 529 96 12Numer ogłoszenia: 338736 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Śrem: Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla osób uprawnionych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w formie dożywiania w okresie od 7 stycznia do 22 grudnia 2016r.Numer ogłoszenia: 337130 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Lokalizacja

Poznań: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Urzędu Kontroli Skarbowej w PoznaniuNumer ogłoszenia: 337090 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Kontroli

Lokalizacja