Przetargi na Usługi - Biała

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - Biała

Biała: Usługa ubezpieczenia Gminy BiałaNumer ogłoszenia: 319684 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała , Biała Druga 4b, 98-350

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Głuchołazy: Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jej jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach (OPS), Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach (GOSiR) oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach.Numer ogłoszenia: 333420 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015

Lokalizacja

Krapkowice: http://pup.krapkowice.ibip.pl, www.pup-krapkowice.pl;Numer ogłoszenia: 292556 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach , ul. Kilińskiego 1a,

Lokalizacja

Zabierzów: Wykonanie projektu budowlanego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni ok. 1500 m2 na terenie obiektu sportowego KMITA w Zabierzowie nr dz. 373/1 z zagospodarowaniem działki przyległej do boiska, wraz z mapą sytuacyjno- wysokościową o powierzchni ok. 2,0

Lokalizacja

Nysa: Odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta i gminy NysaNumer ogłoszenia: 351336 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Nysa: Kurs ogrodnika wraz z aktywizacją zawodową, szkoleniem ekologicznym i szkoleniem w zakresie przeciwdziałania agresji i złościNumer ogłoszenia: 273396 – 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Opole: Odbiór, transport i unieszkodliwianie (przez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych) wyrobów zawierających azbest i wełnę mineralną, usuwanych z obiektów znajdujących się na terenie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu (województwa: opolskie, śląskie). Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30.000

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21990 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15768 – 2016 data 22.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,

Lokalizacja

Opole: Przeprowadzenie kursu w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.Numer ogłoszenia: 17948 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Opole: Świadczenie usług w zakresie wycen nieruchomości – 5 zadań częściowych. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.1. 2016.UNumer ogłoszenia: 11328 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja