Przetargi na Usługi - Brzeg

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi na Usługi - Brzeg

Brzeg: Usługa kompleskowego ubezpieczenia Brzeskiego Centrum MedycznegoNumer ogłoszenia: 9332 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Brzeskie Centrum Medyczne , ul.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Oława: Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego IINumer ogłoszenia: 16940 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w

Lokalizacja

Oława: Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie. znak sprawy ZOZ/DZP/PN/1/16Numer ogłoszenia: 10292 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Oława: Świadczenie usług w zakresie obsługi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie Termy Jakuba w Oławie – w roku 2016Numer ogłoszenia: 308580 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Przeworno: Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy PrzewornoNumer ogłoszenia: 326474 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

Lokalizacja

Oleśnica: Usługa sprzątania Hali Sportowej i Sali Gimnastycznej OKR ATOL Sp z o.o. przy ul. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy oraz usługa utrzymania należytego porządku i czystości boisk sportowych, terenów zieleni, ciągów komunikacyjnych na terenie przyległym do Hali Sportowej OKR ATOL

Lokalizacja

Oleśnica: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w roku 2016 .Numer ogłoszenia: 323068 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 323070 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 319096 – 2015 data 25.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400

Lokalizacja

Oleśnica: Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania w ramach programów powszechnej nauki pływania oraz prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w obiekcie Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy przy ul. Brzozowej 7Numer ogłoszenia: 314782 – 2015; data zamieszczenia:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 311288 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 294544 – 2015 data 03.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek

Lokalizacja